Companiile private sau publice sunt invitate sa prezinte propuneri de proiecte pentru a beneficia de finantare din bugetul Uniunii Europene in cadrul programului "Energie Inteligenta Europa II", informeaza DAE.

Invitatia este lansata ca urmare a noului apel de finantare aferent anului 2010 lansat recent de Comisia Europeana, precizeaza DAE, adaugand ca programul dispune de o suma totala de aproximativ 56 de milioane de euro, iar conditiile de finantare prevad acordarea a pana la 75% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiecte.

Data limita pentru depunerea propunerilor de proiecte este 24 iunie 2010, iar durata maxima a unui proiect este de 3 ani.

DAE precizeaza in comunicatul citat ca programul "Energie Inteligenta Europa" ofera finantare pentru proiecte ce vizeaza crearea si diseminarea de expertiza, competenta si metode; schimburi de experienta; dezvoltarea pietei; propuneri de politici energetice; sensibilizarea opiniei publice si furnizarea de informatii; educatie si formare.

Acest program nu ofera finantare pentru proiecte concrete de cercetare si dezvoltare tehnologica in domeniul eficientei energetice si a energiilor regenerabile. Nu beneficiaza de finantare nici investitiile industriale sau proiectele demonstrative, potrivit DAE.

Pentru anul 2010 prioritatile si tipurile de actiuni avute in vedere sunt urmatoarele: SAVE – Eficienta energetica si utilizarea rationala a energiei, ALTENER – Resurse noi si regenerabile de energie, STEER – Energia in transport, care urmareste promovarea eficientei energetice si utilizarea de surse regenerabile in transport, si Initiative integrate.